LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Adres:

ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska

Województwo:

Wybierz wojewodztwo

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Okręgowy w Lublinie

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

tel. 83 311 10 95

Sprawuje nazdór nad:

dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie

Informacje:

Godziny urzędowania:
poniedziałek : 7:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów:
poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek - środa 7:30 - 15:30
czwartek - piątek 7:30 - 15:00
(przerwa od 14:00 - 14:15)
Kasa czynna:
w każdy poniedziałek 8:15 - 17:00
pozostałe dni od wtorku do piątku 8:15 -15:15
(przerwa 14:00-15:00)
Wpłaty (dochody):
w każdy poniedziałek 8:15 - 14:00, 15:00-17:00
wtorek - piątek 8:15 - 14:00


Numery rachunków bankowych
Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, koszty, opłaty sądowe oraz inne należne dochody:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
I Wydział Cywilny
17 1010 0055 1793 0041 3900 0001
II Wydział Karny
87 1010 0055 1793 0041 3900 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
60 1010 0055 1793 0041 3900 0003
IV Wydział Pracy
33 1010 0055 1793 0041 3900 0004
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
76 1010 0055 1793 0041 3900 0006
VII Wydział Karny
49 1010 0055 1793 0041 3900 0007
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
22 1010 0055 1793 0041 3900 0008
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU
Dla wpłat nie związanych z wydziałami wpłaty należy kierować na rachunek dochodów budżetowych
48 1010 1339 0015 2822 3100 0000
Rachunek sum depozytowych
Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od dnia 01.01.2015 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Waluta PLN 93 1130 1017 0021 1002 6590 0004
Waluta USD 66 1130 1017 0021 1002 6590 0005
Waluta EUR 50 1130 1017 0021 1002 6590 0002
Waluta GHF 77 1130 1017 0021 1002 6590 0001
Waluta GBP 23 1130 1017 0021 1002 6590 0003
Wpłat gotówkowych sum depozytowych można dokonywać w placówkach Banku Pekao S.A.
Rachunek sum na zlecenie
Zaliczki na koszty postępowania sądowego, wynagrodzenie biegłych, tłumaczy i kuratorów
22 1130 1206 0028 9138 2320 0000
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Dotyczy wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
38 1130 1206 0028 9138 2320 0004

UWAGA !
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty;
imię i nazwisko / nazwa firmy,
wydział, którego wpłata dotyczy,
sygnatura akt,
numer karty dłużnika

Wydziały:

I Wydział Cywilny
Sędziowie orzekający w I Wydziale Cywilnym
Magdalena Nycz - Łucjan - przewodniczący wydziału
Damian Kossowski - pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału
Agnieszka Róża Niedźwiecka
Oliwia Caruk - Niewęgłowska - delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie
Maciej Ociesa - delegowany do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Krzysztof Krzewski - asesor sądowy
Radosław Syczewski - referendarz sądowy
Aneta Paszkowska - kierownik sekretariatu
Tel. 83 343 50 83
e-mail:[email protected]


II Wydział Karny
Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym
Urszula Daniluk - przewodniczący wydziału
Marta Załęska
Borys Sapalski
Anna Sawczuk - asesor sądowy
Elżbieta Zubelewicz - kierownik sekretariatu
Tel. 83 343 22 97
Fax 83 341 94 26
e-mail:[email protected]
Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery A do Ł.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sędziowie orzekający w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
Robert Łukijaniuk - przewodniczący wydziału
Sławomir Niedźwiecki - pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału
Anna Szwedo-Dytry
Barbara Sacewicz
Danuta Niedźwiedź - kierownik sekretariatu
Tel. 83 343 22 95
Fax 83 341 95 45
e-mail:[email protected]
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej tj. dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie.

IV Wydział Pracy
Sędziowie orzekający w IV Wydziale Pracy
Waldemar Bańka - przewodniczący wydziału
Oliwia Caruk-Niewęgłowska - delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie
Wiesława Andrzejuk - kierownik sekretariatu
Tel. 83 343 74 49
Fax 83 341 95 17
e-mail:[email protected]
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej tj. dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie.
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim tj. dla miast Miedzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski oraz gmin: Borki, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Parczew, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan - Majorat i Wohyń.
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie tj. dla miast Łuków i Stoczek Łukowski oraz gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszów i Wola Mysłowska.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Iwona Drabko - starszy referendarz, przewodniczący wydziału
Marek Golanko - starszy referendarz
Elżbieta Łozicka - kierownik sekretariatu
Tel. 83 343 22 56
Fax 83 341 94 42
e-mail: [email protected]
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej tj. dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie.


VII Wydział Karny
Sędziowie orzekający w VII Wydziale Karnym
Piotr Marczyński - przewodniczący wydziału
Piotr Pietraszek - pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału
Barbara Czopińska - Słomiany
Anna Niebrzegowska
Katarzyna Anna Pacek
Małgorzata Makarska - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości
Aneta Żuraw-Kędziora - asesor sądowy
Izabela Wasiluk - kierownik sekretariatu
Tel. 83 343 96 73
Fax 83 342 08 40
e-mail:[email protected]
Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery M do Ż.

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Sędziowie orzekający w VIII Wydziale Wykonywania Orzeczeń
Roman Zazula - przewodniczący wydziału
Piotr Pietraszek
Beata Kryńska - kierownik sekretariatu
Tel. 83 342 08 47
Fax 83 341 95 09
e-mail:[email protected]
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej tj. dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie.

źródło:

http://bialapodlaska.sr.gov.pl