LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Adres:

Pl. Słowiański 6<br />
65-069 Zielona Góra

Województwo:

Lubuskie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

68 32 20 218

Sprawuje nazdór nad:

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Sąd Rejonowy we Wschowie
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Sąd Rejonowy w Żaganiu
Sąd Rejonowy w Żarach

Informacje:

Godziny urzędowania
Sądu:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy sądowej:
w poniedziałki
8:00 - 11:00 i 12:00 - 17:00
od wtorku do piątku
8:00 - 11:00 i 12:00 - 14:30

UWAGA! W każdy ostatni dzień miesiąca
Kasa czynna do godziny 13:00!

Biuro Obsługi Interesantów
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
tel. 68 32 20 218
fax 68 45 67 784
[email protected]
Czynne w godzinach:
w poniedziałki
7:45 - 17:45
od wtorku do piątku
7:45 - 15:15


Punkt Informacyjny KRK
Pl. Słowiański 6
pok. 5, parter
65-069 Zielona Góra
tel./fax 68 32 20 151
Godziny urzędowania:
w poniedziałki
8:15 - 17:30
od wtorku do piątku
8:15 - 15:00

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
II Wydział Karny
III Wydział Penitencjarny
i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
VII Wydział Karny Odwoławczy
VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
Oddział Finansowy
Oddział Kadr
Kasa Sądu
W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

Oddział Gospodarczy
Kurator Okręgowy
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Oddział Administracyjny
Oddział Informatyczny
I Wydział Cywilny
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VI Wydział Cywilny Odwoławczy
VIII Wydział Wizytacyjny

W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
Audytor Wewnętrzny
Biuro Podawcze
Asystenci sędziów

Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:
32 1010 1704 0062 1722 3100 0000

Konto sum depozytowych w zł:
72 1130 1017 0021 1002 7990 0004

Wydziały:

I Wydział Cywilny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
[email protected]

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Kordiak

Sekretariat Wydziału
pok. 33, II piętro
tel. 68 32 20 110
fax 68 32 20 128

Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Rejmann

Sekcja Sekretariatu ds. rodzinnych
pok. 29, II piętro
tel. 68 32 20 199
fax 68 32 20 126

Kierownik Sekcji Sekretariatu ds. rodzinnych
Magdalena Drzewiecka


II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
[email protected]

Przewodniczący Wydziału:
SSO Dariusz Pawlak
pok. 34, II piętro
tel. 68 32 20 169

Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Marzena Dynowicz
pok. 30, II piętro
tel. 68 32 20 178
fax 68 45 67 791

Sekretariaty Wydziału:
pok. 32, II piętro, tel. 68 32 20 171
pok. 31, II piętro, tel. 68 32 20 166

Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji Wykonawczej:
SSO Jolanta Witczak
pok. 3, parter
tel. 68 32 20 175

Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej:
Joanna Ostrowska
pok. 3, parter
tel. 68 45 67 770
fax 68 45 67 780

Sekretariat Sekcji Wykonawczej:
pok. 3, parter, tel. 68 32 20 168
pok. 4, parter, tel. 68 32 20 286


III Wydział Penitencjarny
i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

[email protected]

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Jasiński
pok. 12, I piętro

Sekretariat Wydziału
pok. 13-15, I piętro
tel. 68 32 20 172, 32 20 174
fax 68 45 67 778
fax 68 32 20 188

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Bożena Kucza
pok. 13, I piętro


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
[email protected]

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Bogusław Łój

Sekretariat Wydziału
pok. 18, I piętro
tel. 68 32 20 222, 68 32 20 223
fax 68 45 67 785

Kierownik Sekretariatu
Wioleta Romanowska

Zastępca Kierownika Sekretariatu
Janina Szkudelska

Sekretariaty Wydziału IV
pok. 12, I piętro tel. 68 32 20 206
pok. 13, I piętro tel. 68 32 20 201
pok. 16, I piętro tel. 68 32 20 216
pok. 19, I piętro tel. 68 32 20 217, 68 45 67 788

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
[email protected]

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Walenty Młodzianowski

Sekretariat Wydziału
pok. 32, II piętro
tel. 68 32 20 113
fax 68 45 67 786

Kierownik Sekretariatu
Bożena Wawrzyńczak


VII Wydział Karny Odwoławczy

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
[email protected]

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Maj

Sekretariaty Wydziału
pok. 39, II piętro, tel. 68 32 20 170
pok. 40, II piętro, tel. 68 32 20 185
fax 68 45 67 787

Kierownik Sekretariatu
Joanna Bondarowicz
pok. 41, II piętro, tel. 68 32 20 138

Sekcja sekretariatu do wykonywania czynności w sprawach
z repertorium "Kz", "Kz(w)", "Ko" i spraw z wykazu "S"
Kierownik Sekretariatu Sekcji:
Joanna Müller
pok. 40, II piętro, tel. 68 32 20 185

VIII Wydział Wizytacyjny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
[email protected]

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Skrzypczak

Sekretariat Wydziału
pok. 01, niski parter
tel. 68 32 20 150
fax 68 45 67 768

Kierownik Sekretariatu
Marzena Czompa

Inspektorzy ds. biurowości
Starszy Inspektor Dorota Stencel
Starszy Inspektor Anna Bajcer

tel. 68 32 20 176, 68 32 20 215

źródło:

www.zielona-gora.so.gov.pl/