LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Okręgowy w Radomiu

Adres:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10<br />
26-600 Radom

Województwo:

Mazowieckie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Apelacyjny w Lublinie

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

48 677 67 00

Sprawuje nazdór nad:

Sąd Rejonowy w Grójcu
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Sąd Rejonowy w Lipsku
Sąd Rejonowy w Przysusze
Sąd Rejonowy w Radomiu
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Informacje:

Godziny pracy Sądu
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30

Godziny pracy sekretariatów wydziałów
poniedziałek 8:00 - 15:00 oraz 15:30 - 18:00 *
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

* W poniedziałki w godzinach 15.30 - 18.00 pracownicy Sekretariatów Wydziałów obsługują Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta i są dostępni pod numerami: w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10 - tel. 48 677 67 66 i 48 677 67 68, a przy ul. Warszawskiej 1 pod numerem tel. 48 677 65 00.

Biuro Obsługi Interesanta (ul. Piłsudskiego 10)

poniedziałek 745 - 1515 oraz 1530 -1800
wtorek - piątek 745 - 1515

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

Opłaty sądowe i koszty

I Wydział Cywilny - 44101000551733003025000001
II Wydział Karny - 17101000551733003025000002
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych - 87101000551733003025000003
IV Wydział Cywilny Odwoławczy - 60101000551733003025000004
V Wydział Karny Odwoławczy - 33101000551733003025000005
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 06101000551733003025000006
VII Wydział Wizytacyjny - 76101000551733003025000007
Oddział Finansowy - 16101000551733003025000020


Zaliczki na postępowanie sądowe
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Wydziały:

I Wydział Cywilny

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
pokój 118, I piętro
email: [email protected]
tel. (48) 677 67 66, (48) 677 67 68
fax. (48)36 80 249

Przewodniczący Wydziału: SSO Ewa Jaźwinska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Danuta Bojarska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Beata Malaczewska
tel. (48) 677 67 62

II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Radomiu
II Wydział Karny
ul. Warszawska 1
email: [email protected]
tel. (48) 677 65 00 BOI
fax. (48) 677 65 13

Przewodniczący Wydziału: SSO Agnieszka Pawłowska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Stanisław Olchowy
Kierownik Sekretariatu: Joanna Gregorczyk
tel. 48 677 65 11

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
pokój nr 105, I piętro
email: [email protected]
tel. (48) 677 67 66, (48) 677 67 68,
fax. (48) 36 80 295

Przewodniczący Wydziału: SSO Krzysztof Kwiecień
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Iwona Nowakowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Sylwia Stępnikowska
tel. 48 677 68 40

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
pokój nr 214
email: [email protected]
tel. (48) 677 67 66, 48 677 67 68
fax. (48) 36 80 253

Przewodniczący Wydziału: SSO Grzegorz Wójtowicz
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Alicja Dąbrowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Bożena Sikora
tel. 48 677 67 01

V Wydział Karny Odwoławczy

Sąd Okręgowy w Radomiu
V Wydział Karny Odwoławczy
ul. Warszawska 1
email: [email protected]
tel. (48) 677 65 00 BOI
fax. (48) 677 65 35

Przewodniczący Wydziału: SSO Maciej Gwiazda
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Adam Piechota
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Danuta Stawczyk
tel. 48 677 65 34

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
pokój nr 108, I piętro
email: [email protected]
tel. (48) 677 67 66, tel. (48) 677 67 68
fax.(48) 36 80 271

Przewodniczący Wydziału: SSO Bożenna Zawada
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Beata Krawczyk
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Agata Sposób
tel. (48) 677 68 05

VII Wydział Wizytacyjny

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
pokój nr 215, II piętro
email: [email protected]
tel. (48) 677 67 88
fax. (48) 36 80 287

Przewodniczący Wydziału: SSO Anna Gzel - Michalska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Anna Mirecka
z-ca Kierownika Wydziału: Barbara Kozłowska
Sprawy dotyczące obrotu prawnego z zagranicą (w tym roszczenia alimentacyjne)
starszy sekretarz sądowy - Monika Tomala
tel. 48 677 67 80

Starsi Inspektorzy d/s biurowości
e-mail: [email protected]

mgr Anita Kazirodek
tel. (48) 677 67 81
fax. (48) 3680291

mgr inż. Anna Kowalczyk
tel. (48) 677 67 81
fax. (48) 3680291

źródło:

www.radom.so.gov.pl/