Porady - prawo administracyjne

Stłuczka za granicą – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcyStłuczka za granicą – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy

Funkcję organu odszkodowawczego w Polsce pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W razie stłuczki poza granicami kraju konieczne jest sporządzenie oświadczenia zawierającego wszystkie dane uczestników zdarzenia a także jego okoli (...)

Co grozi za wyłudzenie świadczenia wychowawczego 500+?Co grozi za wyłudzenie świadczenia wychowawczego 500+?

Składając wniosek o otrzymanie świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, rodzic lub opiekun musi przedstawić szereg dokumentów oraz oświadczeń. Jeśli złożone oświadczenia nie są zgodne z prawdą lub wprowadzają w błąd, można narazić się (...)

Podwójne standardy żywności w UE –czy sprawą w końcu zajmie się Komisja Europejska?Podwójne standardy żywności w UE –czy sprawą w końcu zajmie się Komisja Europejska?

Na rynek wschodnioeuropejski trafiają produkty gorszej jakości- twierdzą państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kwestia ta była przedmiotem rozmów na Szczycie Konsumenckim w Bratysławie, który odbył się 13.10.2017 r.. (...)

 Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna? Komu przysługuje zasiłek? Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna? Komu przysługuje zasiłek?

Osoba bezrobotna może dokonać rejestracji w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Jeśli bezrobotny nie posiada żadnego zameldowania, może udać się do urzędu pracy, na którego obszarze pr (...)

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. Oznacza to powrót do stanu obowiązującego przed reformą z 2012 roku, która wprowadzała wiek emerytalny 67 lat bez względu na płeć. Uprawnieni (...)

Jakie dokumenty do wniosku 500+ 2018 powinna załączyć samotna matka? Jakie dokumenty do wniosku 500+ 2018 powinna załączyć samotna matka?

Samotny rodzic może ubiegać się o przyznanie świadczenia 500+, jeśli zostały ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jakie dokumenty są potrzebne? (...)