Porady - prawo cywilne

Jakie uprawnienia ma ofiara mobbingu?Jakie uprawnienia ma ofiara mobbingu?

Jeżeli pracownik stał się ofiarą mobbingu, przysługuje mu prawo żądania odszkodowania i zadośćuczynienia. (...)

Stłuczka za granicą – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcyStłuczka za granicą – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy

Funkcję organu odszkodowawczego w Polsce pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W razie stłuczki poza granicami kraju konieczne jest sporządzenie oświadczenia zawierającego wszystkie dane uczestników zdarzenia a także jego okoli (...)

Jak znieść współwłasność?Jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić przed notariuszem – jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni lub przed sądem, który ustali sposób rozwiązania kwestii wyjścia ze wspólności. (...)

Do kogo zgłosić reklamację? Rękojmia a gwarancjaDo kogo zgłosić reklamację? Rękojmia a gwarancja

Co zrobić w sytuacji, kiedy zakupiona przez nas rzecz ma wady? Z całą pewnością warto skorzystać z przysługujących nam uprawnień konsumenta (osoby, która kupuje rzecz prywatnie, nie na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności) skła (...)

Alimenty dla dziecka – kto musi płacić, do kiedy, w jakiej wysokościAlimenty dla dziecka – kto musi płacić, do kiedy, w jakiej wysokości

Obowiązek alimentacyjny to konieczność zapewniania środków utrzymania. Zobowiązanymi do alimentów są krewni w linii prostej (czyli np. ojciec – dziecko, babcia – wnuk, itd.) oraz rodzeństwo. (...)

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczeniaKto może być uznany za niegodnego dziedziczenia

Czy zabójca rodziców będzie po nich dziedziczył? A jeśli spaliłby dom rodziców? Lub groźbą zmusiłby ich do sporządzenia testamentu określonej treści? Zdarzają się takie sytuacje, że dziedziczenie jest w powszechnym odczuciu niesprawie (...)

Ograniczenie reprywatyzacji kamienic przy zastosowaniu przepisów… Kodeksu Napoleona z 1804 r.Ograniczenie reprywatyzacji kamienic przy zastosowaniu przepisów… Kodeksu Napoleona z 1804 r.

W łódzkim Urzędzie Miasta 5 lat temu powstał Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości. Celem jednostki jest walka z nielegalną reprywatyzacją. To tam pojawił się pomysł ograniczenia reprywatyzacji miejskiego mienia przy wykorz (...)

Zaprzeczenie ojcostwa, czyli jak uniknąć alimentów na nie swoje dzieckoZaprzeczenie ojcostwa, czyli jak uniknąć alimentów na nie swoje dziecko

Jeśli matka dziecka pozostaje w związku małżeńskim, prawo stanowi, że ojcem dziecka jest jej mąż. Nawet jeśli małżonkowie nie żyją już razem, a matka pozostaje w związku z innym mężczyzną, który jest biologicznym ojcem jej dziecka, (...)

Siedem osób przed sądem za „lajki” pod obraźliwym wpisem – czy za zniesławienie w Internecie grozi więzienie?Siedem osób przed sądem za „lajki” pod obraźliwym wpisem – czy za zniesławienie w Internecie grozi więzienie?

Miliony użytkowników portalu społecznościowego facebook.com codziennie kilka „lubię to” pod różnymi treściami. Taka – często automatyczna – akceptacja wypowiedzi może oznaczać podawanie dalej zniesławiających postów. Czy za „l (...)

Jak napisać testament?Jak napisać testament?

Testament jest wyrazem ostatniej woli i jedynym sposobem, by spadkodawca (testator – osoba, która sporządza testament) mógł za życia postanowić, co po jego śmierci stanie się ze zgromadzonym majątkiem. Brak takiego rozporządzenia s (...)

Jak napisać pozew o rozwód – praktyczny poradnikJak napisać pozew o rozwód – praktyczny poradnik

W Polsce jedyną możliwością, by rozwiązać małżeństwo, jest skierowanie sprawy do sądu. (...)

Żona Hugh Hefnera nie dostanie ani grosza z fortuny wycenianej na $ 43 mln? Czyli kilka słów o wpływie intercyzy na dziedziczenie małżonkówŻona Hugh Hefnera nie dostanie ani grosza z fortuny wycenianej na $ 43 mln? Czyli kilka słów o wpływie intercyzy na dziedziczenie małżonków

Hugh Hefner, założyciel Playboy’a, zmarł 28 września 2017 roku w wieku 91 lat. Był trzykrotnie żonaty. Jak donosi UsWeekly.com, jego trzecia żona – 31-letnia Crystal Harris, nie została zaliczona do grona spadkobierców. Fortuna warta $43 (...)

Jak napisać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?Jak napisać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z art. 113 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kontakty rodziców i dzieci są nie tylko ich prawem, ale także obowiązkiem. Co zrobić, jeśli po rozstaniu rodziców nie są oni w stanie porozumiewać się i uzgadniać terminów spo (...)

Umowa zawarta w błędzie – jak się uwolnić od zobowiązania?Umowa zawarta w błędzie – jak się uwolnić od zobowiązania?

Oświadczenia woli, niezbędne do zawarcia umowy, mogą być dotknięte wadami, do których należy m. in. błąd lub podstęp. Czy od tak wadliwie zawartej umowy można się uwolnić? (...)

Dobra osobiste osoby prawnejDobra osobiste osoby prawnej

Zgodnie z art. 43 KC przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych (lub ułomnych osób prawnych na mocy art. 331 § 1 KC) Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dni (...)

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji, czy wniosek o przywrócenie terminu?Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji, czy wniosek o przywrócenie terminu?

Zażalenie na orzeczenie o odrzuceniu apelacji i wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia wzajemnie się wykluczają. Zażalenie wnoszone jest bowiem w sytuacji, w której strona kwestionuje prawidłowość decyzji procesowej o odrzuceniu (...)

Jak za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada komandytariusz po obniżeniu sumy komandytowej?Jak za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada komandytariusz po obniżeniu sumy komandytowej?

Zgodnie z art. 111 Kodeksu spółek handlowych komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Co dzieje się z odpowiedzialnością wspólnika w przypadku obniżenia sumy komandytowej? (...)

Kiedy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki – subsydiarność odpowiedzialności wspólnikaKiedy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki – subsydiarność odpowiedzialności wspólnika

Subsydiarność odpowiedzialności wyznacza kolejność zaspokajania wierzytelności z masy majątkowej spółki, a następnie wspólników. (...)

Jak wspólnik może bronić się przed długami spółki?Jak wspólnik może bronić się przed długami spółki?

Wspólnik spółki jawnej ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki - zgodnie z przepisem art. 22 § 2 KSH, odpowiada za nie bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Zgodnie z (...)

Brak zakazu konkurencji komandytariusza a możliwość wyłączenia wspólnika ze spółkiBrak zakazu konkurencji komandytariusza a możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki

Zgodnie z art. 121 § 3 KSH ograniczeń dotyczących zakazu konkurencji nie stosuje się do komandytariusza nieposiadającego prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. (...)