Miasto: Warszawa Województwo: Mazowieckie

Adwokat Dariusz Lewicki Kancelaria Adwokacka

Adwokat Dariusz Lewicki Kancelaria Adwokacka

Godziny Pracy


poniedziałku do piątku
w godzinach od 09.00 do 17.00.

Kontakt

Adres: ul. Antoniego Magiera 16 lok. 13
01-873 Warszawa

E-mail: [email protected]

Nr. Tel: 606-666-530

Źródło: kancelarialewickich.pl

W skrócie

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej Klientów indywidualnych, osób prawnych oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Mapa

Więcej informacji

Obszarem swojej działalności kancelaria obejmuje nie tylko miasto stołeczne Warszawę oraz jego okolice, ale także całe województwo mazowieckie. Kancelaria Adwokacka ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Antoniego Magiera 16 lok. 13 oraz Filię Kancelarii Adwokackiej w Ostrołęce przy ulicy Baśniowej 22.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług w zakresie następujących dziedzin prawa:

§ Prawo cywilne – pełny zakres, w tym w szczególności:

problematyka nieruchomości: sporządzanie informacji prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań o zasiedzenie, odzyskiwanie nieruchomości, rozgraniczenie, podział nieruchomości, ochrona własności, ochrona posiadania;
sprawy dotyczące budynków i lokali: prowadzenie postępowań odszkodowawczych za wady fizyczne budynków i lokali, prowadzenie postępowań o zapłatę zaległych opłat za lokal, informacje prawne w zakresie prawa mieszkaniowego, bieżąca obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców;
problematyka spółdzielczości mieszkaniowej: prowadzenie postępowań o zapłatę zaległych opłat za lokal, przekształcanie Spółdzielni Mieszkaniowych we Wspólnoty Mieszkaniowe, bieżąca obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych;
odszkodowania;
ochrona dóbr osobistych;
spadki;
sprawy działowe: dział spadku i podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności małżeńskiej;

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności postępowania rozwodowe, separacyjne, alimentacyjne, postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów małoletnich z rodzicami;

§ Prawo pracy;

§ Prawo gospodarcze;

§ Prawo karne.

W powyżej wskazanym zakresie naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych;
obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych;
obsługę prawną podmiotów zarządzających nieruchomościami;
porady prawne, w tym zlecenia jednorazowe oraz stałe;
sporządzanie opinii oraz informacji prawnych;
przygotowanie, a także dokonywanie analizy umów;
sporządzanie oraz negocjowanie umów w imieniu Klienta;
redagowanie pism procesowych, m.in. takich jak: pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, etc.;
reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi instytucjami;
reprezentacja Klientów w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym, ugodowym.