Miasto: Warszawa Województwo: Mazowieckie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Łuczyński

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Łuczyński

Godziny Pracy


brak danych

Kontakt

Adres: ul. Niecała 8 lok. 4
00-098 Warszawa

E-mail: [email protected]

Nr. Tel: 22 827 05 80

Źródło: http://adwokaciwarszawscy.pl

W skrócie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Łuczyński działa w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rzeczowego. Kancelaria oferuje obsługę w zakresie dochodzenie roszczeń, prawo ubezpieczeń społecznych, rozwody, separacja, alimenty, podział majątku, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, przygotowywanie pozwów, odwołania, reprezentowanie przed sądem

Mapa

Więcej informacji

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Łuczyński oferuje:

- porady prawne,
- reprezentowanie w negocjacjach, mediacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
- zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach cywilnych i administracyjnych,
- zastępstwo w postępowaniach przed organami administracyjnymi, w tym organami administracji skarbowej,
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych : spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- sporządzanie i opiniowanie umów oraz pism procesowych,

Prawo rodzinne:

- rozwód z orzeczeniem winy,
- rozwód bez orzekania o winie,
- alimenty,
- ustalenie władzy rodzicielskiej,
- separacja,
- podział majątku,
- obsługa postępowania o ubezwłasnowolnienie
- rozdzielność majątkowa,
- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
- wsparcie w postępowaniu o przysposobienie i ustanowienie opieki.

Prawo pracy.

Prawo handlowe.

Prawo rzeczowe:

- zniesienie współwłasności nieruchomości, w tym:
* podział nieruchomości,
* dział spadku,
* o zasiedzenie,
* o naruszenie posiadania,
* o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego (umowy sprzedaży, darowizny,
* o stwierdzenie nabycia spadku;
* o przyjęcie lub odrzucenie spadku;
* o zachowek;