Miasto: Warszawa Województwo: Mazowieckie

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Rogalska

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Rogalska

Godziny Pracy


brak danych

Kontakt

Adres: ul.Jastrzębowskiego 22
02-786 Warszawa

E-mail: [email protected]

Nr. Tel: (22) 855-74-80

Źródło: radca-rogalska.com.pl

W skrócie

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych - oferuje swoim Klientom zarówno doraźną jak i stałą pomoc prawną. Kancelaria opiera swoją działalność na rzetelności, profesjonalizmie, zaangażowaniu, a przede wszystkim zaufaniu Klientów, którzy powierzyli jej prowadzenie swoich spraw.

Mapa

Więcej informacji

Pomoc prawna Kancelarii dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację Klientów przed właściwymi sądami i urzędami, przygotowywanie niezbędnych pism, umów a także sporządzanie opinii prawnych.

Zakres specjalizacji Kancelarii koncentruje się głównie na następujących dziedzinach prawa:

PRAWO CYWILNE
prawo własności
posiadanie
służebności gruntowe i osobiste
podział nieruchomości
zasiedzenie
założenie księgi wieczystej/wpisy do księgi wieczystej
ochrona konsumentów
przygotowanie/opiniowanie umów

PRAWO SPADKOWE
nabycie i podział spadku
zachowek
testamenty
wydziedziczenie

PRAWO RODZINNE
rozwody/separacje
alimenty/ podwyższenie alimentów
podział majątku
porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
kontakty z dzieckiem

PRAWO PRACY
odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy,
przywrócenie do pracy
sprostowanie świadectwa pracy

ODSZKODOWANIA
odszkodowania za szkody komunikacyjne
zadośćuczynienie/renta za uszczerbek na zdrowiu
polisy posagowe

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
polubowne dochodzenie wierzytelności
sądowe dochodzenie wierzytelności
egzekucje komornicze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców zarówno w formie indywidualnych zleceń jak i stałej obsługi prawnej. Pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację Klientów przed właściwymi sądami i urzędami, przygotowywanie niezbędnych pism, umów a także sporządzanie opinii prawnych.

Zakres specjalizacji Kancelarii koncentruje się głównie na następujących dziedzinach prawa:

PRAWO CYWILNE w tym PRAWO ZOBOWIĄZAŃ
przygotowanie/opiniowanie umów
udział w negocjacjach

PRAWO GOSPODARCZE
umowy i statuty spółek
rejestracja spółek
przygotowywanie i składanie właściwych formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego
obsługa organów spółek
obsługa zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
prawo autorskie
prawo własności intelektualnej
prawo internetowe

PRAWO BUDOWLANE
pozwolenie na budowę
reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami
przygotowanie/opiniowanie umów
odbiory końcowe

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
polubowne dochodzenie wierzytelności
sądowe dochodzenie wierzytelności
egzekucje komornicze

Kancelaria osiągnęła szczególną specjalizację w zakresie obsługi przedsiębiorców reprezentujących branżę budowlaną i grupy producentów warzyw i owoców.