jakie-uprawnienia-ma-ofiara-mobbingu

Jakie uprawnienia ma ofiara mobbingu?

NAJPOPULARNIEJSZE

Jak wspólnik może bronić się przed długami spółki?Jak wspólnik może bronić się przed długami spółki?

Wspólnik spółki jawnej ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki - zgodnie z przepisem art. 22 § 2 KSH, odpowiada za nie bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Zgodnie z (...)

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków? „Znaczna ilość”, „wypadek mniejszej wagi”, „nieznaczna ilość na własny użytek”Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków? „Znaczna ilość”, „wypadek mniejszej wagi”, „nieznaczna ilość na własny użytek”

Posiadanie środków odurzających jest w prawie polskim zakazane. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (...)

Ograniczenie reprywatyzacji kamienic przy zastosowaniu przepisów… Kodeksu Napoleona z 1804 r.Ograniczenie reprywatyzacji kamienic przy zastosowaniu przepisów… Kodeksu Napoleona z 1804 r.

W łódzkim Urzędzie Miasta 5 lat temu powstał Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości. Celem jednostki jest walka z nielegalną reprywatyzacją. To tam pojawił się pomysł ograniczenia reprywatyzacji miejskiego mienia przy wykorz (...)

Jakie uprawnienia ma ofiara mobbingu?Jakie uprawnienia ma ofiara mobbingu?

Jeżeli pracownik stał się ofiarą mobbingu, przysługuje mu prawo żądania odszkodowania i zadośćuczynienia. (...)

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania?Po jakim czasie następuje zatarcie skazania?

Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Po jakim czasie można liczyć na usunięcie wzmianki o skazaniu? Czy są jakieś wyjątki od tej zasady? (...)

Jak napisać testament?Jak napisać testament?

Testament jest wyrazem ostatniej woli i jedynym sposobem, by spadkodawca (testator – osoba, która sporządza testament) mógł za życia postanowić, co po jego śmierci stanie się ze zgromadzonym majątkiem. Brak takiego rozporządzenia s (...)

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE